Απολογισμός δράσεων (Δεκέμβριος 2014 - Δεκέμβριος 2015)

Τo ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από το 1990, σε συνεργασία και με την επιστημονική εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).

Στα χρόνια λειτουργίας του έχει εργαστεί με συνέπεια και σεβασμό στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, αποτελεί συνδετικό κρίκο για τους ανθρώπους και τους φορείς που συμβάλλουν στην προαγωγή της πρόληψης με την ευρεία της έννοια κι έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Το έργο του εξελίσσεται διαρκώς και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις κάθε εποχής, βρίσκοντας συνεχώς καινούριους τρόπους να προσεγγίζει και να συνδιαλέγεται με την κοινωνία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2014 έως Δεκέμβριος 2015 από την επιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου αφορούν τα ακόλουθα:

Επιμόρφωση Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 • Τρεις (03) Ομάδες Γονέων, 10 συναντήσεις, διάρκειας 20 ωρών έκαστη, με θέμα: "Επικοινωνία στην οικογένεια. Ο ρόλος του γονέα σήμερα"σε γονείς των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των 13ου, 42ου, 52ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών, 2ου, 3ου Νηπιαγωγείου Βουτών και 75ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου (42 άτομα).
 • Τρία (03) Βιωματικά Σεμινάρια, 6 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστο, με θέμα: "Βήματα για τη ζωή", σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, από τα 12ο, 19ο, 24ο και 45ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων και το Σύλλογο Εθελοντών στην Πρόληψη "Η Ομάδα" (37 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, με θέμα: "Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο", σε γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (25 άτομα).
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Παιδική επιθετικότητα. Ο ρόλος της οικογένειας", σε γονείς των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των 43ου, 45ου Δημοτικών Σχολείων και 48ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων (70 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας", σε γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Προφήτη Ηλία. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (10 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα: "Προεφηβεία - Εφηβεία και Οριοθέτηση", σε γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (20 άτομα).
 • Μία (01) Ομάδα Γονέων των μαθητών Β΄ τάξης (2 τμήματα) του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Αλικαρνασσού, 5 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Σχέσεις γονέων και παιδιών - όρια και κανόνες μέσα στην οικογένεια και στην τάξη". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τις εκπαιδευτικούς της Β’ τάξης (20 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, με θέμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Ο ρόλος της οικογένειας", στους γονείς του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (21 άτομα). 
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 4 ωρών, για το πρόγραμμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων", που εφαρμόστηκε στους μαθητές όλων των τάξεων του 8ου Δημοτικόύ Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (20 άτομα).   
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Έντεκα (11) Βιωματικά Εργαστήρια σε δασκάλους, διάρκειας 4 ωρών έκαστο, που εντάσσονται στο ευρύτερο θεματικό πεδίο "Σχετίζομαι αλλά δεν Εξαρτώμαι" και αφορούν άξονες του Κοινωνικού Σχολείου, με τις εξής θεματικές ενότητες: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο", "Κάπνισμα; Όχι Εμείς!", "Εξαρτήσεις στη ζωή μας", "Διαπροσωπικές σχέσεις - σεξουαλική αγωγή", "Πρόληψη παιδικής επιθετικότητας", "Ένα «διαφορετικό» εργαστήρι για τη διαφορετικότητα". Σε συνεργασία με την υπεύθυνη συντονισμού των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (206 άτομα).
 • Τέσσερις (04) Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών έκαστη, σε δασκάλους που υλοποιούν το πιλοτικό πρόγραμμα "Το σπίτι των παιδιών", των εξής δημοτικών σχολείων: 13ο, 14ο, 21ο, 35ο, 36ο, 37ο Ηρακλείου και Ανάληψης Χερσονήσου. Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης της 4ης, 5ης και 9ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού (17 άτομα).
 • Μία (01) Εκπαιδευτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, με θέμα: "Σερφάρεις; …Ασφαλώς!", σε δασκάλους Ε’ και Στ’ τάξης (05 άτομα).
 • Οκτώ (8) Επιμορφωτικές Ημερίδες, διάρκειας 6 ωρών έκαστη, σε δασκάλους, με θέμα: "Δυναμική της Ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη", των εξής δημοτικών σχολείων: 15ο, 28ο, 33ο, 45ο, 52ο, 57ο Ηρακλείου, 1ο και 2ο Βουτών,Καλεσσών, Αγίου Μύρωνα, Σταυρακίων, Δαφνών, Βενεράτου, Κάτω Ασιτών, Άνω Ασιτών και Αγίας Βαρβάρας. Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (206 άτομα).
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
 • Τέσσερα (04) Βιωματικά Εργαστήρια σε καθηγητές, διάρκειας 4 ωρών έκαστο, που εντάσσονται στο ευρύτερο θεματικό πεδίο "Μαζί για το Κοινωνικό Σχολείο" και αφορούν άξονες του Κοινωνικού Σχολείου, με τις εξής θεματικές ενότητες: "Σχολείο ελεύθερο του καπνίσματος", "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας", "Σχέσεις και συγκρούσεις και συγκρούσεις στο σχολείο: διαφορετικότητα, ρατσισμός, επιθετικότητα", "Συζητώντας για τη βία …με αφορμή μία ταινία"Σε συνεργασία με την υπεύθυνη συντονισμού των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (20 άτομα).
 • Ένα (01) Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Ηρακλείου, διάρκειας 15 ωρών, με θέμα:"Δυναμική της ομάδας και διαχείριση της σχολικής τάξης". Σε συνεργασία τη Σχολική Σύμβουλο Αγγλικών και Υπεύθυνη Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τους Διευθυντές των Εσπερινών Σχολείων (14 άτομα).
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο σε καθηγητές, διάρκειας 8 ωρών, στο υλικό Αγωγής Υγείας: "Στηρίζομαι στα πόδια μου". Σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (37 άτομα). 

Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Τρεις (03) Ομάδες Ανάπτυξης, 6 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Βήματα για τη ζωή", σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, από τα 12ο, 19ο, 24ο και 45ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων και σπουδαστές πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης (40 άτομα).
 • Έξι (06) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός", στους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (150 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, στους μαθητές της Στ’ τάξης του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (19 άτομα).
 • Πέντε (05) Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Όρια και κανόνες στην τάξη και οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους", στους μαθητές της Β’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων (20 άτομα).
 • Τρεις (03) Ομάδες Ανάπτυξης, 6 συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων", στους μαθητές όλων των τάξεων του 8ου Δημοτικόύ Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και σπουδαστές πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης (50 άτομα).
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας", στους μαθητές της Δ' τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (80 άτομα).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 • Επτά (07) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 3 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο", στους μαθητές της Α’ τάξης του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (175 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, στους μαθητές της Β’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (20 άτομα).
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, με θέμα: "Αυτοεκτίμηση - Αυτοεικόνα", στους μαθητές όλων των τάξεων του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (14 άτομα). Τέσσερις (04) Εποπτικές Συναντήσεις, διάρκειας 1 ώρας έκαστη, με την υπεύθυνη καθηγήτρια του σχολείου, που εφάρμοζε αντίστοιχο πρόγραμμα.
 • Δύο (02) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, στους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Καπετανάκιου Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (41 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, στους μαθητές της Α’ τάξης του 5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, με θέμα: "Οι εξαρτήσεις στη ζωή μας". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (23 άτομα).
 • Δώδεκα (12) Βιωματικά Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών έκαστο, στους μαθητές της Α’ τάξης του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου και του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Αλήθεια ή Θάρρος, ένα παιχνίδι σχέσεων…". Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, που πραγματοποίησε η 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης (11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου), το ΠΑΓΝΗ, το ΓΝΗ "Βενιζέλειο" (Υπηρεσία Ψυχολόγων του ΓΝΗ "Βενιζέλειο", ΚΨΥ Ηρακλείου, Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ), το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ηρακλείου και το Σύλλογο Εθελοντών στην Πρόληψη "Η Ομάδα" και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2015 (300 άτομα).
 • Πέντε (05) Ενημερωτικές Συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη, στους μαθητές όλων των τάξεων του 11ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με θέμα: "Πρόληψη των εξαρτήσεων". Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (440 άτομα).

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Εκπαίδευση σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο της εργαστηριακής και πρακτικής τους άσκησης (10 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 2 ωρών, σε σπουδαστές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, για το έργο, τη δράση και τις προληπτικές παρεμβάσεις του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου (80 άτομα).
 • Μία (01) Ενημερωτική Συνάντηση, διάρκειας 3 ωρών, σε φοιτητές Ιατρικής - Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα "Σύγχρονες Εξαρτήσεις και Πρόληψη" (15 άτομα).

Δικτύωση με Κοινότητα - Φορείς:

 • Συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου, τις υπεύθυνες συντονισμού των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης: Προβολή επτά (07) κινηματογραφικών ταινιών, τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν εκπαιδευτικοί και μαθητές (1510 άτομα). 14 Δημοτικά Σχολεία: 5ο, 8ο, 10ο, 13ο, 14ο, 25ο, 27ο, 36ο, 39ο, 40ο, 42ο, 49ο Ηρακλείου, Ανάληψης Χερσονήσου, Προφήτη Ηλία. Όλες οι τάξεις. 55 τμήματα. 882 μαθητές. 2 Γυμνάσια: 1ο Ηρακλείου,  Αγίας Βαρβάρας. Όλες οι τάξεις. 18 τμήματα. 425 μαθητές. 2 Λύκεια: 6ο Γενικό Λύκειο και 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Όλες οι τάξεις. 11 τμήματα. 203 μαθητές (Σύνολο: 18 σχολεία, 84 τμήματα και 1510 μαθητές).
 • Διοργάνωση Εσπερίδας με θέμα: "«Σχετίζομαι, αλλά δεν εξαρτώμαι.» Χτίζοντας πυρήνες πρόληψης στη σχολική κοινότητα". Σε συνεργασία με την υπεύθυνη συντονισμού των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (209 άτομα).
 • Μια (01) Ομιλία με θέμα: "Σύγχρονες μορφές ρατσισμού. Σκέψεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του"στο πλαίσιο της λειτουργίας του "Καφενείου Έκφρασης" της Ομάδας Εθελοντών Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου (40 άτομα). 
 • Συμμετοχή στο "1ο Περιφερειακό - Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Δια Βίου Μάθηση - Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών", που διοργανώνουν το e-Επιστημονικό περιοδικό "Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα" και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ), σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών -Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων, τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Νομού, την Περιφερειακή Ενότητα και τους Δήμους Χανίων & με την υποστήριξη του Ευρ. Προγράμματος "LIFE+ INFOIL του Πολυτεχνείου Κρήτης". Μία (1) Προφορική Ανακοίνωση: "Αποδομώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις που εντείνουν τις διαφορές και πυροδοτούν συγκρούσεις στη σχολική κοινότητα", στην ενότητα: "Εκπαίδευση ενηλίκων κι Επιμόρφωση εκπαιδευτικών"Ένα (1) Βιωματικό Εργαστήριο: "Η συλλογική δράση ως σύγχρονο ζητούμενο στη σχολική κοινότητα. Δίνοντας το έναυσμα με αφορμή μία ταινία".
 • Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας, που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μία (1) Προφορική Ανακοίνωση: "Η παιδεία ως μοχλός πρόληψης της φτώχειας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης", στην ενότητα:"Κοινωνική Φροντίδα και Αλληλεγγύη: Μεθοδολογίες, Παρεμβάσεις και Πολιτικές".
 • Συμμετοχή στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης"Πρόληψη… Η ζωή μας αύριο", που διοργάνωσε το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων"Σχεδία"Μία (1) Προφορική Ανακοίνωση: "Η σημασία του διαλόγου μεταξύ θεωρίας και πράξης στην εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού εργαλείου", στην ενότητα: "Πρώιμες Παρεμβάσεις Πρόληψης". Μία (1) Προφορική Ανακοίνωση: "Η αποδόμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τη διαφορετικότητα ως μέσο ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος στο σχολείο και την κοινότητα: Το παράδειγμα των βιωματικών εργαστηρίων του ΚΕΣΑΝ", στην ενότητα: "Δημιουργώντας Συνθήκες Κοινότητας": Ένα (1) Βιωματικό Εργαστήριο: "Η συλλογική δράση ως σύγχρονο ζητούμενο στη σχολική κοινότητα". Τρεις (3) Συντονισμοί ομάδων συζήτησης - εργασίας.
 • Συμμετοχή στις Ολομέλειες και την Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης, για τη διοργάνωση της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης.
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια (εκπαίδευση - επιμόρφωση στελεχών).

Ατομικά ραντεβού

 • Ατομικά ραντεβού με σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους γραφείων σχολικών δραστηριοτήτων, διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, νέους και παρεμβάσεις σε θέματα όπως χρήση ουσιών, επιθετική συμπεριφορά, προβλήματα /δυσκολίες στην οικογένεια, στο σχολείο κ.λπ.

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης