Απολογισμός Δράσεων (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018)

Τo ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από το 1990, σε συνεργασία και με την επιστημονική εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). 

Στα χρόνια λειτουργίας του έχει εργαστεί με συνέπεια και σεβασμό στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, αποτελεί συνδετικό κρίκο για τους ανθρώπους και τους φορείς που συμβάλλουν στην προαγωγή της πρόληψης με την ευρεία της έννοια κι έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Το έργο του εξελίσσεται διαρκώς και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις κάθε εποχής, βρίσκοντας συνεχώς καινούριους τρόπους να προσεγγίζει και να συνδιαλέγεται με την κοινωνία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018, σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό, από την επιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου και στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 4.614 άτομα, αφορούν τα ακόλουθα:

Α. Επιμόρφωση Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σύνολο: 289 άτομα: 268 γονείς + 21 παιδιά)

 • 5 Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Ο ρόλος του γονέα" (98 γονείς μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης).
 • 3 Ομάδες Γονέων με παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας (3 έως 12 ετών) (34 γονείς).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Διαχείριση θυμού" (14 γονείς).
 • 1 Ενημερωτική Συνάντηση για την Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Εφήβων, στους γονείς των συμμετεχόντων στην Ομάδα μαθητών (04 γονείς). 
 • 1 Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα: "Σύγχρονες εξαρτήσεις στην εφηβεία: ο ρόλος των γονέων" (23 γονείς). 
 • 1 Εσπερίδα με θέμα: "Το μαγικό ταξίδι της ενηλικίωσης" (45 γονείς).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Συγκρούσεις μέσα μας και μεταξύ μας: Πώς τις διαχειριζόμαστε;" (18 γονείς).
 • 1 Ομάδα σε Γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου - 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολυδρόσου Γαζίου (16 γονείς).
 • 2 Διαδραστικά Εργαστήρια για Μικρούς και Μεγάλους με θέματα: α) "Μεταβάσεις, αλλαγές και άγχος" (8 γονείς και 10 παιδιά) και β) "Πάει ο παλιός ο χρόνος…" (8 γονείς και 11 παιδιά).

Β. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σύνολο: 318 εκπαιδευτικοί)

Β.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: (σύνολο: 244 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας)

 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική αυτορρύθμιση στη σχολική τάξη" (22 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Αποδομούμε στερεότυπα και προκαταλήψεις για τη διαφορετικότητα. Ενισχύουμε το ομαδικό πνεύμα στη σχολική κοινότητα" (28 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 3 Βιωματικά Σεμινάρια με θέμα: "Σχολείο και οικογένεια: Πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας" (72 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Ομάδα Εποπτείας και Υποστήριξης -Ομάδα Ομοτίμων- (10 νηπιαγωγοί).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Χτίζοντας το σχολείο των ονείρων μας…" (19 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Δυναμική της ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη" (25 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των συναισθημάτων" (23 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Επικοινωνία, σχέσεις, αξίες στην εκπαίδευση: Ο ρόλος του δασκάλου" (10 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Ομάδα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (16 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών" (19 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας).

Β.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: (σύνολο: 74 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας)

 • 1 Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Στα χρόνια της Εφηβείας" με θέματα: "Αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα στην εφηβεία" και "Αλήθεια ή θάρρος; Ένα βιωματικό παιχνίδι για τις σχέσεις" (21 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα: "Αλκοόλ και έφηβοι. Δυναμική της Ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη" (15 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας).
 • 1 κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων "Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις" με θέματα: 1) "Φωνές μιας πολυκατοικίας: Ένα εργαστήριο για τη βία" (12 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας), 2) "Διαζύγιο και άλλες οικογενειακές ιστορίες …χωρίς λόγια" (17 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας), 3) "Κοινωνικές και ηθικές αξίες: Διαχρονικά ζητήματα και σύγχρονες οπτικές" (09 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας). 

Γ. Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σύνολο: 2.181 μαθητές)

Γ.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: (σύνολο: 628 μαθητές πρωτοβάθμιας)

 • 30 Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο", σε μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης (601 μαθητές).
 • 1 Ομάδα Αφγανών προσφύγων μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, "Το Παιχνίδι μας ενώνει!" (27 μαθητές).

Γ.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: (σύνολο: 1.553 μαθητές δευτεροβάθμιας)

 • 1 Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Εφήβων (13 μαθητές). 
 • 18 Ενημερωτικές Συναντήσεις στον άξονα: "Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων", με θέμα: "Εξαρτήσεις και εφηβική ηλικία" (1322 μαθητές).
 • 1 Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα: "Εξαρτήσεις και εφηβική ηλικία" (28 μαθητές).
 • 2 Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο" (190 μαθητές).

Δ. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (σύνολο: 131 σπουδαστές - φοιτητές)

 • Εκπαίδευση σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο της εργαστηριακής τους άσκησης (09 σπουδαστές).
 • Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις", στο πλαίσιο της δεκάμηνης πρακτικής τους άσκησης (02 φοιτητές).
 • 1 Ενημερωτική Συνάντηση σε σπουδαστές Γ’ εξαμήνου, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης, για το έργο, τη δράση και τις προληπτικές παρεμβάσεις του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου (120 σπουδαστές).

Ε. Δικτύωση με Κοινότητα - Φορείς (σύνολο: 1.666 άτομα περίπου -από τις διοργανώσεις του ΚΕΣΑΝ-)

 • 1 Θεατρική Παράσταση για μαθητές δημοτικών σχολείων, από τη θεατρική ομάδα Χιλιοδέντρι: "Η Φάρμα του Διαδικτύου" (241 άτομα).
 • 1 Ενημερωτική Συνάντηση σε διευθυντές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα "Παρεμβάσεις Πρόληψης «Αλκοόλ και Νέοι»" (75 άτομα).
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο σε επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με θέμα: "Παρεμβάσεις Πρόληψης «Αλκοόλ και Νέοι»" (53 άτομα). 
 • 1 Βιωματικό Σεμινάριο  σε επαγγελματίες Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, με θέμα: "Αλήθεια ή θάρρος; Ένα βιωματικό παιχνίδι για τις σχέσεις" (09 άτομα).
 • Διοργάνωση Ημερίδας: "Η εκπαίδευση ως μέσο μείωσης του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας". Συμμετοχή με εργαστήριο "Φωνές νιας πολυκατοικίας: Ένα εργαστήριο για τη βία" (48 άτομα).
 • Διοργάνωση Διαδραστικού Διημέρου Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας "Μικροί Μεγάλοι" (400 άτομα).
 • Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης Διαδραστικής Συνάντησης Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας "Μικροί Μεγάλοι" (350 άτομα).
 • Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο: "Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές". Εργαστήρια: "Μια βόλτα στα τείχη μας!", "Συν+ομιλώντας με τους έρωτες της εφηβείας", "Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο", "Συζητώντας για τα συναισθήματα …με αφορμή μια ταινία", "…Δουλειά μου είναι να δημιουργώ".
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση για την "Ημέρα της Μητέρας" με τα "Παιχνίδια του Κόσμου".
 • Συμμετοχή στις 2 Ημερίδες για τους/τις Νηπιαγωγούς και 1 για τους Διευθυντές της 19ης Περιφέρειας Π.Α.: Α’ Μέρος: "Προσέγγιση της Ιστορίας από τα μικρά παιδιά παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα "Μνημεία Νερού και Πέτρας", "Β’ Μέρος: "Πρόληψη και Πρώτες Βοήθειες για τους Εκπαιδευτικούς" (490 άτομα).
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση για τους πρόσφυγες "Γιορτάζουμε μαζί", με τα "Παιχνίδια του Κόσμου".
 • Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, στο "Σπίτι των Χρωμάτων", με τα "Παιχνίδια του Κόσμου - Kaloumba".
 • Συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση: "Συνοικία Ονείρων", με το επιτραπέζιο παιχνίδι από το Αφγανιστάν "Shir Boz".
 • Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου "Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει. Συνέργειες για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης" (στις  2-9 Μαρτίου 2019).
 • Συμμετοχή στις Ολομέλειες, στη Συντονιστική και την Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης, για τη διοργάνωση της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης.
 • Προετοιμασία της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο (στις 6-9 Νοεμβρίου 2019).
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες (εκπαίδευση - επιμόρφωση στελεχών).
 • Συμμετοχή σε Σεμινάρια του Κέντρου Εκπαίδευσης & Εποπτείας του Ο.ΚΑ.ΝΑ.: "Εισαγωγή στην αξιοποίηση και την εφαρμογή των εκφραστικών μέσων και των βιωματικών τεχνικών". 1 στέλεχος πρόληψης x 60 ώρες (05 διήμερα) και β) "Εισαγωγή στο Play Back Theatre". 1 στέλεχος πρόληψης x 12 ώρες (01 διήμερο).

ΣΤ. Ατομικά ραντεβού (σύνολο: 29 άτομα // 72 ραντεβού)

 • Ατομικά ραντεβού με σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους γραφείων σχολικών δραστηριοτήτων, διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, νέους και παρεμβάσεις σε θέματα όπως χρήση ουσιών, επιθετική συμπεριφορά, προβλήματα /δυσκολίες στην οικογένεια, στο σχολείο κ.λπ..

Συνεργασίες:

 • Δημοτικά Σχολεία: 1ο, 4ο, 6ο, 10ο, 13ο, 17ο, 18ο, 19ο, 25ο, 26ο, 27ο, 30ο, 44ο και 50ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου, 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Χερσονήσου
 • Γυμνάσια: 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 8ο, 9ο, 11ο Γυμνάσια Ηρακλείου, Καστέλλι Πεδιάδος, Επισκοπής, Μαλίων, Νέας Αλικαρνασσού, Ασημίου, Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, Βιάννου, Τυλίσου.
 • Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων: 5ο, 16ο, 18ο, 19ο, 26ο, 30ο Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, 2ο και 3ο Δημοτικού Σχολείου Γαζίου, 2ου Γυμνασίου Ηρακλείου, Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού
 • Υπεύθυνους Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου
 • Σχολικούς Συμβούλους της 1ης, 5ης, 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου
 • Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 69ης & 19ης Περιφέρειας Ν. Ρεθύμνου και Ηρακλείου
 • Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας και της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης "Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις"
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης
 • 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Δήμο Ηρακλείου
 • Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας Δ. Ηρακλείου
 • Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών - Μετανάστευσης Δ. Ηρακλείου
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Ηρακλείου
 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Καινοτόμων Δράσεων - Δημόσιας Υγείας - Ισότητας των Φύλων Δ. Ηρακλείου
 • Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου
 • Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου
 • ΚΕ.Θ.Ε.Α. "Αριάδνη" - Προγράμματα Χανίων, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου
 • Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων και Σητείας
 • Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων Χανίων και Ρεθύμνου
 • Ψυχιατρικό Τμήμα του Βενιζελείου Γ.Ν.Η.
 • Αλκοολογικό Ιατρείο ΠαΓΝΗ
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου
 • Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου
 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου - Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση "ESTIA"
 • Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ
 • Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Πολιτιστικός Σύλλογος Φορτέτσας
 • Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
 • Σύλλογο Εθελοντών στην Πρόληψη "Η Ομάδα"
 • Ομάδα Εθελοντών Παιδείας Δήμου Ηρακλείου
 • Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου
 • Σύλλογο Στήριξης Εξαρτημένων από το Αλκοόλ "Η Επιστροφή"
 • Θεατρική Ομάδα "Χιλιοδέντρι"
 • Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος"
 • Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς "Φαιστός"

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης