Πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία ΚΕΣΑΝ - ΤΕΙ Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ένας από τους σημαντικούς φορείς που συνεργάζεται το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης είναι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) και πιο συγκεκριμένα με την Σχολή Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από το 1992 με στόχο την πραγματοποίηση της εργαστηριακής και της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο Κέντρο. Παράλληλα, συνεργασία υφίσταται και με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση, καθώς και με άλλα Πανεπιστήμια τη Ελλάδας, κατόπιν αιτήματος συνεργασίας.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών/ φοιτητών περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική άσκηση αφού οι σπουδαστές/ φοιτητές εμπλέκονται στις δράσεις του Κέντρου. Ο ρόλος των σπουδαστών/ φοιτητών στις δραστηριότητες του Κέντρου δεν είναι παθητικός, αλλά ενεργητικός. Για παράδειγμα, οι σπουδαστές/ φοιτητές που πραγματοποιούν την εργαστηριακή τους άσκηση στο ΚΕΣΑΝ συμμετέχουν στους Τομείς Δράσης του Κέντρου, παίρνοντας τον ρόλο του παρατηρητή, ο οποίος είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους και αρκετά βοηθητικός για τον/ τους κεντρικός συντονιστή/ -ές του σεμιναρίου αφού κάνουν καίριες παρατηρήσεις, οι οποίες βοηθούν στο να υπάρχει μια ομαλή ροή στο σεμινάριο.

Οι σπουδαστές/ φοιτητές, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο ΚΕΣΑΝ, συμμετέχουν στις αντίστοιχες δράσεις αλλά κυρίως με τον ρόλο του βοηθού συντονιστή. Επίσης, αναλαμβάνουν την ευθύνη της ενημέρωσης για τον φορέα (το ΚΕΣΑΝ) τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως σε σπουδαστές του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, στο πλαίσιο του εργαστηρίου: "Κοινωνική Πολιτική για Ευάλωτες Ομάδες".

Εκπαιδευτικοί στόχοι του ΚΕΣΑΝ για το σπουδαστή/ φοιτητή:

Σκοπός της συνεργασίας του ΚΕΣΑΝ με τις Σχολές και το Πανεπιστήμιο είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών/ φοιτητών στην Πρόληψη της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στόχος είναι η θεωρητική κατάρτιση και πιο συγκεκριμένα η εμπέδωση εννοιών (τι είναι πρόληψη, κατάχρηση ουσιών και τοξικοεξάρτηση), της φιλοσοφίας του Κέντρου, η βιωματική εμπειρία και η ανάληψη πρωτοβουλίας σε σχέση με το αντικείμενο, που πραγματεύεται το πλαίσιο.

Επίσης, στόχο αποτελεί και η γνωριμία με το πλαίσιο (πολιτική και λειτουργία του) και πιο συγκεκριμένα με την οργανωτική δομή, τον κανονισμό λειτουργίας και τους Τομείς Δράσης.

Η θεωρητική κατάρτιση αποτελείται από θέματα που αφορούν στην πρόληψη και το φαινόμενο των ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ιστορική αναδρομή.
 • Φιλοσοφία της πρόληψης.
 • Βασικές αρχές της πρόληψης.
 • Διαστάσεις του προβλήματος (έρευνες από το ΚΕΘΕΑ, ΕΠΙΨΥ κ.λπ.).
 • Αιτιολογία της χρήσης.
 • Νομιμοποίηση - καταστολή (θέσεις ΚΕΣΑΝ).
 • Θεραπευτική πρόταση (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18ΑΝΩ).
 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη των Προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα.
 • Προγράμματα πρόληψης στην Ελλάδα.
 • Μοντέλα ενημέρωσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Μοντέλα ενημέρωσης σε Γονείς και Εκπαιδευτικούς.
 • Ενημέρωση για τον σχεδιασμό παρέμβασης.
Γενικές προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των σπουδαστών/ φοιτητών, που πραγματοποιούν είτε την εργαστηριακή είτε την πρακτική τους άσκηση στο ΚΕΣΑΝ.

Οι στόχοι του ΚΕΣΑΝ για τους σπουδαστές/ φοιτητές αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση αλλά και την πρακτική εφαρμογή, όλων όσα έχουν διδαχθεί.

Όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή, εστιάζεται στην ανάληψη πρωτοβουλιών και εμπλοκή σε δραστηριότητες του ΚΕΣΑΝ. Από αυτό προκύπτει και ο βοηθητικός ρόλος τους σε Σεμινάρια Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα Σεμινάρια Γονέων.

Επιδιώκονται λοιπόν για το σπουδαστή/ φοιτητή του ΚΕΣΑΝ τα εξής:

 • Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
 • Η ανάπτυξη και οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου.
 • Η ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, του σπουδαστή στο αντικείμενο του.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ενεργοποίησης που αφορούν την Πρόληψη.
 • Ανάπτυξη ικανότητας για υποκίνηση συμμετοχής, ως βοηθός συντονιστή σε Σεμινάρια Γονέων & Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αφού έχει κατανοήσει την φιλοσοφία, τον σκοπό και τους στόχους του Κέντρου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια παρέμβαση, που να ανταποκρίνεται στην φιλοσοφία του ΚΕΣΑΝ αλλά και σε αυτά που πρεσβεύει η Πρόληψη.
 
Ο σπουδαστής/ φοιτητής πρέπει, προτού ξεκινήσει την παρέμβαση:
 • Να έχει ολοκληρωμένη γνώση της φιλοσοφίας, της πολιτικής και της λειτουργίας του ΚΕΣΑΝ.
 • Να συνειδητοποιήσει τη θέση του ΚΕΣΑΝ στην τοπική κοινωνία και να προσπαθήσει να αξιοποιήσει πηγές, όπως είναι η συνεργασία με ειδικούς έτσι ώστε να επιτευχθούν οι δράσεις Πρόληψης που σχεδίασαν οι ίδιοι.

Πληρώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο σπουδαστής/ φοιτητής είναι σε θέση:

 • Να εμβαθύνει σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρέμβασης, επιτυγχάνοντας έτσι και έναν ικανοποιητικό βαθμό ανεξαρτησίας του.
 • Να αξιοποιεί και να προωθεί δυναμικές αυτοβοήθειας και ενεργοποίησης.
 • Να οριοθετεί τον επαγγελματικό του ρόλο και να προωθεί συνεργασία με άλλους ειδικούς.
 • Να κάνει αυτοκριτική και να την χρησιμοποιεί δημιουργικά κατά την υλοποίηση του επαγγελματικού του ρόλου.
 • Να εφαρμόσει και να υλοποιήσει όσα έμαθε.
Μια βασική προϋπόθεση που θέτει το ΚΕΣΑΝ είναι, οι σπουδαστές/ φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους άσκηση, να έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εργαστηριακή τους άσκηση στο Κέντρο.
Είναι πολύ βασικό να κατανοηθεί πως αποτελεί σημαντική προτεραιότητα η θεωρητική κατάρτιση και η εμπέδωση εννοιών και κυρίως η φιλοσοφία του ΚΕΣΑΝ.
Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο διευκολυντικό για το σπουδαστή/ φοιτητή που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση στο Κέντρο, αφού έχει ήδη κατανοήσει τη φιλοσοφία, τον σκοπό, τους στόχους και τον τρόπο δουλειάς του.
 

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης