«Το Σπίτι των Παιδιών» - Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας από τους δασκάλους

Τα τελευταία χρόνια οι δομές κοινωνικής και ψυχικής υγείας γίνονται αποδέκτες αιτημάτων από το χώρο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας στο χώρο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί αγωνιώντας για φαινόμενο αυτό,  εκφράζουν συχνά την ανάγκη υποστήριξής τους  για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Γνωρίζοντας από τη βιβλιογραφία ότι η επιθετικότητα επηρεάζει αρνητικά και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους μαθητές που την υφίστανται (αρνητική εικόνα εαυτού, συναισθηματική ανασφάλεια, δυσκολία στη διαδικασία κοινωνικότητας), το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ),  σε συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 7ης Ενότητας ΠΕ 70 των Σχολικών Μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης προγραμματίζουν την υλοποίηση 5/μηνης επιμορφωτικής δράσης για εκπαιδευτικούς  της Γ΄και Δ’ τάξης,  δημοτικών σχολείων της 7ης Ενότητας, με σκοπό την απόκτηση διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας στη συστηματική εφαρμογή προγράμματος  πρόληψης  της επιθετικότητας και  προαγωγής  της ψυχοκοινωνικής υγείας  των μαθητών/τριών  τους

Αναλυτικότερα πρόκειται για το πρόγραμμα «Το Σπίτι των Παιδιών» (2005), το οποίο σχεδιάστηκε από την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ» (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ) και εφαρμόστηκε αρχικά σε δημοτικά σχολεία των Νομών Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, αλλά και μετέπειτα σε δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, καθώς και του Ηρακλείου, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΚΕΣΑΝ και ομάδας Σχολικών Συμβούλων.

Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς είναι:

 • Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις αρχές, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία  αξιο-ποίησης προγράμματος/ων  συναισθηματικής και κοινωνικής εκπαίδευσης.
 • Η γνωριμία και η εξοικείωση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Το σπίτι των Παιδιών».
 • Η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής και η  καλλιέργεια διδακτικής ετοιμότητας  εφαρμογής συστηματικών  παρεμβάσεων πρόληψης και  αντιμετώπισης της επιθετικότητας  στις τάξεις.
 •  Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με βιωματικές τεχνικές μάθησης.
 • Η δημιουργία κοινότητας μάθησης διάχυσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών,

Κύριοι στόχοι του προγράμματος «Το σπίτι των Παιδιών» για μαθητές:

 • Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις αντιλήψεις τους για την επιθετικότητα.
 • Να μάθουν οι μαθητές τρόπους να αντιμετωπίζουν την επιθετικότητα μέσα στην τάξη.
 • Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων και να εκπαιδευτούν στο να ακούνε τους άλλους.

Τι είναι «Το Σπίτι των Παιδιών»;

 • Ένα εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση της παιδικής επιθετικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Αποτελείται από 12 θεματικές ενότητες, οι οποίες υλοποιούνται σε 12 δίωρες διδακτικές συναντήσεις.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται με ευκολία από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις τάξεις τους.
 • Στην εφαρμογή του αξιοποιείται η βιωματική προσέγγιση και οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης. Η αξιοποίηση της ομάδας της τάξης όχι μόνο αποτελεί βασικό εργαλείο αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση, όπως άλλωστε δηλώνει ο πληθυντικός αριθμός του τίτλου: «Το Σπίτι των Παιδιών».
 • Η δυνατότητα για μάθηση και αλλαγή βρίσκεται στη συνεργασία, στην ομαδικότητα στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας.
 • Η επιλογή του τίτλου «Το Σπίτι των Παιδιών» έγινε με το σκεπτικό ότι η επιθετικότητα είναι μέρος της ζωής μας, τη βιώνουμε μέσα από διάφορες μορφές στο οικείο μας περιβάλλον, με ποικίλους τρόπους και προέρχεται είτε από εμάς τους ίδιους είτε από τους άλλους γύρω μας.
 • Στο υλικό αυτό η επιθετική συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως κάτι που μπορεί να είναι οικείο και καθημερινό, που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ή όχι και που συχνά δε μας είναι εύκολο να την αναγνωρίσουμε.

Λίγα λόγια για τις θεματικές ενότητες του υλικού:

 • Οι ενότητες στο «Σπίτι των Παιδιών» έχουν συνέχεια. Ξεκινάει με τη γνωριμία «των ενοίκων», συνεχίζει με μια σειρά δραστηριοτήτων ενίσχυσης της συνοχής της ομάδας, όπου και εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια διαφωνιών και συγκρούσεων.
 • Ακολουθούν θέματα που συνδέονται άμεσα με την επιθετικότητα, όπως είναι τα συναισθήματα που εκφράζονται ή δεν εκφράζονται, που είναι εμφανή μέσα από συμπεριφορές ή ακόμη και αυτά που δε γίνονται άμεσα ορατά αλλά διαμορφώνουν κάποια μορφή επιθετικότητας.
 • Το υλικό αυτό επικεντρώνεται στην επιθετικότητα των παιδιών, δίνει βαρύτητα στις εκδηλώσεις της (τις πράξεις και το λόγο), αναφέρεται σε ένα βαθμό στην επιθετικότητα των ενηλίκων και στο δικαίωμα των παιδιών να την αναγνωρίσουν και να της αντισταθούν.
 • Γίνεται λόγος για τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων, για αποδοχή, για ενσυναίσθηση, για σεβασμό στην ατομικότητα και τη διαφορετικότητα. Το υλικό κλείνει με το «κλείδωμα» του σπιτιού. Τα παιδιά «κλειδώνουν» το σπίτι, παίρνοντας τις αναμνήσεις που αποκόμισαν σε αυτό.

Α. Ομάδα - Στόχος:

 • Εκπαιδευτικοί Γ΄ ή/και Δ’ τάξης Δημοτικού, που επιθυμούν να εντάξουν το πρόγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» (Προτεινόμενοι θεματικοί Κύκλοι: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ/ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ) ή κατά τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων με Θεματολογική συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος (θρησκετικά κ.λπ)
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών: είκοσι (20).

Β. Για την υλοποίηση του προγράμματος προτείνεται:
Η υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω περιόδους:
1.Βιωματική  εκπαίδευση  στο πρόγραμμα,
2. Εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη,
3. Υποστήριξη/ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Αναλυτικότερα:

Β.1. Βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Τρεις (3) απογευματινές συναντήσεις
, με στόχο την προμήθεια του υλικού (αναλαμβάνει το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης το κόστος της αναπαραγωγής του) και τη γνωριμία - βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θεματικές ενότητες του υλικού, σε μορφή προσομοίωσης στην τάξη.

Ημερομηνίες βιωματικής εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας έξι (6 ωρών)
1η συνάντηση:   9 Δεκέμβριου 2021, ώρα: 17:00-19:00.  
2η συνάντηση: 
16 Δεκέμβριου 2021, ώρα: 17:00-19:00. 
3η συνάντηση: 20 Ιανουαρίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.

Χώρος συνάντησης:
30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Πυράνθου 44)

Β.2. Εφαρμογή του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς.
Κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως και Απρίλιο 2022.

Β.3. Υποστηρικτικές/ανατροφοδοτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος στην τάξη και μετά  την ολοκλήρωση της βιωματικής εκπαίδευσης,  προβλέπεται κύκλος συναντήσεων,  με στόχο την ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών και την αντιμετώπιση ζητημάτων κατά την πορεία υλοποίησής του. Ως εκ τούτου, προγραμματίζονται  τρεις (3) μηνιαίες υποστηρικτικές/ ανατροφοδοτικές συναντήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις βέλτιστης εφαρμογής και αξιολόγησης του προγράμματος, με την υιοθέτηση τεχνικών βιωματικής μάθησης, όπως σύναψη συμβολαίου, τήρηση ημερολογίου κλπ

Ημερομηνίες μηνιαίων υποστηρικτικών/ανατροφοδοτικών συναντήσεων:
1η συνάντηση: 24 Φεβρουαρίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.
2η συνάντηση: 24 Μαρτίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.
3η συνάντηση: 14 Απριλίου 2022, ώρα: 17:00-19:00.

Β.4. Συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Με την έναρξη του προγράμματος στις τάξεις (Φεβρουάριος 2022) προτείνεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις όλων των εμπλεκομένων  (εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών) με τους γονείς των μαθητών, με στόχο την ενημέρωση των γονέων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη δική τους συμμετοχή σε αυτό, μέσω εργασιών που θα έχουν στο σπίτι από το παιδί τους.
Εφόσον, μάλιστα, κριθεί απαραίτητο, θα μπορούσε να συγκροτηθεί μια (1) Ομάδα Γονέων από ενδιαφερόμενους γονείς μαθητών των τμημάτων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα,  το χρονικό διάστημα: Φεβρουάριος - Ιούνιος 2020. (Διάρκεια: οκτώ (8) έως δέκα (10) συναντήσεις, μια (1) συνάντηση ανά δεκαπέντε (15) ημέρες

Β.5. Αξιολόγηση του προγράμματος.
Μια (1) συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς (Ιούνιος 2022).

Γ. Προβολή του προγράμματος.
Με τρόπο που θα συναποφασιστεί με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (Ιούνιος 2022).

Δ. Συμμετοχή.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, στη συνέχεια, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/gAcDAYHEH8mg8eGk8 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την επιλογή τους.

Στους συμμετέχοντες/χουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Επειδή ο αριθμός συμμετεχόντων/χουσών είναι περιορισμένος [μέχρι είκοσι (20)] θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ηλεκτρονική φόρμα θα κλείσει αυτόματα, μόλις συμπληρωθεί.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης, με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (τήρηση αποστάσεων - χρήσης μάσκας, συμμετοχή εμβολιασμένων εκπαιδευτικών).

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης