Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2011 - Νοέμβριος 2012)

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2011 έως Νοέμβριος 2012 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν:
 

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 

 • Ένα (01) Εργαστήριο κατασκευής ξύλινων παιχνιδιών "Kaloumba" για δασκάλους, με σκοπό την ανάδειξη του παιχνιδιού ως μέσου κοινωνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (20 άτομα).
   
 • Δύο (02) Βιωματικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -δάσκάλοι και νηπιαγωγοί-, διάρκειας 6 ωρών έκαστο, με θέμα: "Δυναμική και διαχείριση της Ομάδας". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 9ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (50 άτομα).
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για δασκάλους του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Διαχείριση συγκρούσεων και ομάδα". Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου (15 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για δασκάλους του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα και τις συγκρούσεις στο σχολείο, δουλεύοντας με ομάδες μέσα στην τάξη"Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (25 άτομα). 
   
 • Επτά (07) Επιμορφωτικές Ημερίδες για δασκάλους, διάρκειας 6 ωρών έκαστη, με θέμα: "Δυναμική των ομάδων: βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας σε ομάδες", στα εξής δημοτικά σχολεία: 47ο Ηρακλείου, 21ο Ηρακλείου, Αγίων Παρασκιών, 41ο Ηρακλείου, Ζάννειο Εκπαιδευτήριο, 1ο Αρχανών, Κουνάβων, 20ο Ηρακλείου, 56ο Ηρακλείου. Χάρακα, Χουδετσίου, 19ο Ηρακλείου, 2ο Αρχανών, 17ο Ηρακλείου, Μυρτίας, Χάρακα, Μεταξοχωρίου, Τεφελίου. Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου(220 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για δασκάλους, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Καλλιεργώντας συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές μας". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 9ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (25 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για δασκάλους, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Η τεχνική του συμβολαίου: εφαρμογή στην τάξη". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (25 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για δασκάλους του 47ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Τεχνικές και εργαλεία για την καλύτερη λειτουργία της τάξης". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (20 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματκό Σεμινάριο για δασκάλους Δημοτικών Σχολείων του Αγίου Νικολάου και της Κριτσάς, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Δυναμική της ομάδας και διαχείριση συγκρούσεων". Σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου(26 άτομα).
   
 • Δύο (02) Βιωματικά Σεμινάρια για δασκάλους Ε' και Στ' τάξης Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου, διάρκειας 6 ωρών έκαστο, με θέμα: "Μεγαλώνω και αλλάζω: Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης της 5ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (26 άτομα). 
   
 • Πέντε (05) Επιμορφωτικές Ημερίδες για δασκάλους, διάρκειας 6 ωρών έκαστη, με θέμα: "Συν-οικοδομώντας το Εμείς στο σχολικό περιβάλλον"στα εξής δημοτικά σχολεία: 14ο Ηρακλείου, Μοχού, 12ου Ηρακλείου, Ανάληψης Χερσονήσου, 39ου Ηρακλείου, Κοκκίνη Χάνι, 13ου & 42ου Ηρακλείου και Χερσονήσου. Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Σχολικής Συμβούλου Δημοτικής Εκπαίδευσης της 9ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (100 άτομα).  
   
 • Κύκλος Επιμορφωτικών Συναντήσεων (06 + 02) για τους διευθυντές των σχολείων της 4ης, 5ης και 9ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, διάρκειας 4 ωρών έκαστη, με θέμα: "Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή". Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολικές Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (18 άτομα). 
   

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
 

 • Δύο (02) Βιωματικά Σεμινάρια για καθηγητές, διάρκειας 6 ωρών έκαστο, με θέμα: "Δουλεύοντας με ομάδες μέσα στην τάξη" (ένα εκ των οποίων στο Λασίθι). Σε συνεργασία με τους Υπευθύνους των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου (50 άτομα).
   
 • Δύο (02) Βιωματικά Σεμινάρια για καθηγητές, διάρκειας 6 ωρών έκαστο, με θέμα: "Συζητώντας με τους εφήβους για τη βία με αφορμή μία ταινία". Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (33 άτομα). 
   
 • Δύο (02) Βιωματικά Σεμινάρια για καθηγητές των σχολείων της Νέας Αλικαρνασσού και του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, διάρκειας 6 ωρών έκαστο, με θέμα: "Αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα και τις συγκρούσεις στο σχολείο, δουλεύοντας με ομάδες μέσα στην τάξη"Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων (38 άτομα). 
   
 • Ημερίδα & Βιωματικό Εργαστήριο για καθηγητές και μαθητές του 5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Η Δυναμική των σχέσεων που διαμορφώνονται στην σχολική κοινότητα"Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου (130 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για καθηγητές, διάρκειας 4 ωρών, με θέμα: "Συζητώντας με τους εφήβους για το αλκοόλ με αφορμή μία ταινία", στο πλαίσιο της "Εβδομάδας Πρόληψης για το Αλκοόλ"Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου(27 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο για φιλολόγους, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα: "Προετοιμασία και εμψύχωση ομάδων στην τάξη". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου (24 άτομα).  
   

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης