Απολογισμός Δράσεων (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019)

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από το 1990, σε συνεργασία και με την επιστημονική εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). 

Στα χρόνια λειτουργίας του έχει εργαστεί με συνέπεια και σεβασμό στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, αποτελεί συνδετικό κρίκο για τους ανθρώπους και τους φορείς που συμβάλλουν στην προαγωγή της πρόληψης με την ευρεία της έννοια κι έχει καταστεί σημείο αναφοράς για την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Το έργο του εξελίσσεται διαρκώς και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις κάθε εποχής, βρίσκοντας συνεχώς καινούριους τρόπους να προσεγγίζει και να συνδιαλέγεται με την κοινωνία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019, σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό, από την επιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου και στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 4.300 άτομα, αφορούν τα ακόλουθα:

 

Α. Επιμόρφωση Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(339 γονείς)  

 • 4 Ομάδες Γονέων με παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας (3 έως 12 ετών) (61 γονείς).
 • 3 Ομάδες Γονέων με παιδιά προεφηβικής - εφηβικής ηλικίας (10 έως 18 ετών) (55 γονείς).
 • 5 Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Ο ρόλος του γονέα" (100 γονείς μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης).
 • 1 Ομιλία σε Γονείς με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Ο ρόλος του γονέα" (45 γονείς).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Συγκρούσεις μέσα μου" (13 γονείς).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Τα ψέματα των παιδιών" (2 γονείς).
 • 4 Διαδραστικά Εργαστήρια για Μικρούς και Μεγάλους με θέματα: α) "Παιδική χαρά" (12 γονείς), β) "Διαχείριση θυμού" (10 γονείς) , γ) "Πόσο θυμό κουβαλάς" (23 γονείς) 
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Το ταξίδι της ενηλικίωσης" (12 γονείς).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Το παιδί ζηλεύει" (6 γονείς).

 

Β. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Β.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
(910 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας)

 • 1 Επιμορφωτικό Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών με θέμα: "Το μπαούλο του Καραγκιόζη. Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (22 εκπαιδευτικοί).
 • 1 Ομάδα Εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (10 εκπαιδευτικοί).
 • 1 Ετήσιο Σεμινάριο με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών" (19 εκπαιδευτικοί).
 • 2 Ομάδες Νηπιαγωγών με θέμα: "Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών" (52 εκπαιδευτικοί).
 • 8 Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Ημερίδες με θέμα: "Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στη σχολική Κοινότητα" (192 εκπαιδευτικοί).
 • 6 Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Ημερίδες με θέμα: "Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών: μέθοδοι και εργαλεία" (128 εκπαιδευτικοί).
 • 4 Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Ημερίδες με θέμα: "Συζητάμε για τα συναισθήματα που μας δυσκολεύουν" (111 εκπαιδευτικοί).
 • 1 Ενδοσχολική Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: "Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο" (36 εκπαιδευτικοί).
 • 1 Ενδοσχολική Ημερίδα Διευθυντών με θέμα: "Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επικοινωνία στη σχολική κοινότητα" (40 εκπαιδευτικοί).
 • 1 Ενδοσχολική Ημερίδα με θέμα: "Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων εντός της σχολικής κοινότητας: Ο υποστηρικτικός ρόλος των δομών". Εισήγηση: "Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών: το άτομο συναντά την ομάδα" (300 εκπαιδευτικοί).

 

Β.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(92 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας)

 • 2 Συναντήσεις με θέμα: "Ενίσχυση συνεργασίας των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί-γονείς-μαθητές)" (13 εκπαιδευτικοί).
 • 1 κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων "Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις" με θέματα: α) "Άγχος και εφηβεία" (11 εκπαιδευτικοί), β) "Περί έρωτος στην εφηβεία" (8 εκπαιδευτικοί).
 • 1 Ενδοσχολική Ημερίδα με θέμα: "Ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη της τοξικοεξάρτησης" (60 άτομα).

 

Γ. Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
(820 μαθητές)

 • 29 Ενημερωτικές Συναντήσεις με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο", σε μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης (617 μαθητές).
 • 2 Συναντήσεις Γνωριμίας - Διαδραστικού με θέμα: "Γνωρίζουμε το Πρόγραμμα για τα Συναισθήματα MOVERE" (40 μαθητές).
 • 4 Διαδραστικά Εργαστήρια για Μικρούς και Μεγάλους με θέματα: α) "Παιδική χαρά" (13 παιδιά), β) "Διαχείριση θυμού" (10 παιδιά) , γ) "Πόσο θυμό κουβαλάς" (26 παιδιά). 
 • 3 Βιωματικά Εργαστήρια σε παιδιά 5-10 ετών με θέμα: "Θυμός… ένα μεγάλο παγόβουνο" (70 μαθητές). 
 • 2 Βιωματικά Εργαστήρια σε παιδιά 6-10 ετών με θέμα: "Ο κύριος «Κενός»" (26 μαθητές). 
 • 2 Βιωματικά Εργαστήρια σε παιδιά 5-11 ετών με θέμα: "Ο πλανήτης «καρδιά» εκπέμπει SOS" (18 μαθητές). 

 

Γ.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(1.291 μαθητές)

 • 14 Ενημερωτικές Συναντήσεις σε μαθητές Γυμνασίου, στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας, στον άξονα: "Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων", με θέμα: "Εξαρτήσεις και εφηβική ηλικία" (698 μαθητές).
 • 1 Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο", σε νέους της Στέγης Ανηλίκων Αρρένων (9 νέοι).
 • 1 Ομάδα Εφήβων για ενίσχυση - ενδυνάμωση σχέσεων σε μαθητές Γ’ τάξης Γυμνασίου (25 μαθητές).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο, σε μαθητές Α’ τάξης Λυκείου με θέμα: "Οι σχέσεις των δύο φύλων", (24 μαθητές).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο, σε μαθητές Α’ τάξης Λυκείου με θέμα: "Εξαρτήσεις και Εφηβική Ηλικία", (14 μαθητές).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο, σε μαθητές Β’ τάξης Γυμνασίου Ηρακλείου και σε μαθητές διαφόρων χωρών, με θέμα: "Διαχείριση συγκρούσεων" στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus (70 μαθητές).
 • Συμμετοχή σε καλλιτεχνική ομάδα εφήβων με θέμα: "Άγχος και Εφηβεία" (15 μαθητές).
 • 1  Βιωματικό Εργαστήριο, σε μαθητές Γ’ τάξης Γυμνασίου με θέμα: "Ο έρωτας στα χρόνια της Εφηβείας" στα πλαίσια σχολικού Project (19 μαθητές). 
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: "Συζητώντας για τα δύσκολα συναισθήματα" (4 μαθητές). 
 • Συμμετοχή στην «Πανελλήνια επιστημονική έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές Συμπεριφορές» (Έρευνα ESPAD 2019), σε μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου (413 μαθητές). 

 

Δ. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(8 φοιτητές)

 • Εκπαίδευση σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της εργαστηριακής τους άσκησης (7 φοιτητές).
 • Εκπαίδευση μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη", των Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (1 φοιτήτρια).

 

Ε. Δικτύωση με Κοινότητα - Φορείς
(815 άτομα περίπου -από τις διοργανώσεις του ΚΕΣΑΝ-)

 • Διοργάνωση - Υλοποίηση - Αξιολόγηση - Πρακτικά της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης "Πρόληψη: Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής" (204 άτομα).
 • 2 Συναντήσεις - Ενημερώσεις, για νομικούς (δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους) και επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας με θέμα: "Διαθεματική και Διεπιστημονική Προσέγγιση των Εξαρτήσεων: Παρεμβάσεις Πρόληψης και Θεραπείας" (120 άτομα).
 • Χριστουγεννιάτικο Διήμερο Διάδρασης και Διασκέδασης "Μικροί Μεγάλοι" (260 άτομα).
 • Εσπερίδα με θέμα: "Παίζουμε Καραγκιόζη; Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών ως εργαλείο βιωματικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" (60 άτομα).
 • Συμμετοχή στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου "Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει. Συνέργειες για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης". Συμμετοχή σε στρογγυλά τραπέζια: "5ο: Ανάπτυξη διαδικασιών που αναγνωρίζουν και ανταμείβουν τη μη τυπική και άτυπη μάθηση": Συντονισμός τραπεζιού και Προφορική ανακοίνωση. "8ο: Κοινωνία, ευάλωτες ομάδες και ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση": Προφορική ανακοίνωση (100 άτομα).
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο με οδηγό τα κείμενα και τις εικόνες του 2ου τεύχους του περιοδικού ΑΠΙΚΟ με θέμα: "Στο έρωτα …ΑΠΙΚΟ" (20 άτομα). 
 • 2 Βιωματικά Εργαστήρια σε ενήλικες με θέμα: "Σχεδιάζοντας το χάρτη της καρδιάς μου!" (23 άτομα). 
 • 2  Βιωματικά Εργαστήρια σε ενήλικες με θέμα: "Θυμός… ένα μεγάλο παγόβουνο!" (18 άτομα). 
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο σε ενήλικες με θέμα: "Το πορτραίτο της ενοχής" (2 άτομα). 
 • 1 Βιωματικό Εργαστήριο σε ενήλικες με θέμα: "Δουλειά μου είναι να δημιουργώ" (8 άτομα). 
 • Συμμετοχή στις Ολομέλειες, στη Συντονιστική και την Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης, για τη διοργάνωση της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης.
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες (εκπαίδευση - επιμόρφωση στελεχών).

 

ΣΤ. Ατομικά ραντεβού

 • Ατομικά ραντεβού με σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνους γραφείων σχολικών δραστηριοτήτων, διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς (26 άτομα, 54 ραντεβού), μαθητές, νέους και παρεμβάσεις σε θέματα όπως χρήση ουσιών, επιθετική συμπεριφορά, προβλήματα /δυσκολίες στην οικογένεια, στο σχολείο κ.λπ..

 

Συνεργασίες

 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
 • Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: 3ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ60, 7ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ70, 9ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ70.
 • Υπεύθυνοι Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Νηπιαγωγεία: 2ο, 3ο, 5ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 26ο, 29ο, 30ο, 31ο, 33ο, 34ο, 41ο, 45ο, 48ο, 55ο, 56ο, 57ο, 58ο, 60ο, 69ο, 74ο Ηρακλείου, 1ο Ειδικό Ηρακλείου, 20ο Ιδιωτικό Ηρακλείου, 1ο, 4ο Αγίας Μαρίνας, Αγίου Σύλλα, 2ο Αρχανών, 2ο Γαζίου, 3ο Αρκαλοχωρίου, 2ο Αρχανών, 2ο Ασημίου, 2ο, 3ο Βουτών, Θραψανού, Κάτω Ασιτών, Μεγάλης Βρύσης, Προφήτη Ηλία, Σκαλανίου.
 • Δημοτικά Σχολεία: 1ο (Ανωγειανό), 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 19ο, 20ο, 21ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο, 30ο, 31ο, 33ο, 37ο, 40ο, 41ο, 43ο, 46ο, 48ο, 49ο, 50ο, 53ο, 56ο Ηρακλείου, 2ο, 3ο Ειδικό Ηρακλείου, 1ο, 2ο Αγίας Μαρίνας, Αγίας Πελαγίας, Αμιρά, Ανάληψης Χερσονήσου, 2ο Αρχανών, Βασιλειών, Βουτών, 1ο, 2ο, 3ο Γαζίου, Εμπάρου, Επισκοπής, Ευρωπαϊκής Παιδείας, Ζαννείου, Κουνάβων, Μεσοχωρίου, Μεταξοχωρίου, Μυρτιάς, Σκαλανίου, Σκινιά, Τεφελίου, 21ο Φορτέτσας, Χάρακα.
 • Γυμνάσια: 1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 12ο, 13ο Ηρακλείου, Αγίας Βαρβάρας, Τυλίσου.
 • Γενικά Λύκεια:  4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 13ο Ηρακλείου, Πειραματικό Ηρακλείου, Καστελλίου, Νέας Αλικαρνασσού, Χερσονήσου.
 • ΕΠΑΛ: 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης.
 • Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εφαρμοσμένη - Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη", των: Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Πανελλήνια Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης.
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.
 • 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.
 • ΚΕ.Θ.Ε.Α. "ΑΡΙΑΔΝΗ" , Προγράμματα Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου.
 • Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Οπιοειδών Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ηρακλείου.
 • Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων και Σητείας.
 • Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων Χανίων, Ρεθύμνου.
 • Αλκοολογικό Ιατρείο του ΠΑ.Γ.Ν.Η.
 • Ψυχιατρική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η.
 • Δήμος Ηρακλείου.
 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  - Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου.
 • Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας Δήμου Ηρακλείου.
 • Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.
 • Τοπική Ομάδα Υγεία (ΤΟΜΥ) Χερσονήσου.
 • Στέγη Ανηλίκων Αρρένων.
 • Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Ηρακλείου.
 • Ελληνική Αστυνομία - Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.
 • Κατάστημα Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού.
 • Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
 • Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος".
 • Σύλλογος Στήριξης Εξαρτημένων από το Αλκοόλ "Επιστροφή".
 • Θέατρο Σκιών Κρήτης.
 • Περιοδικό ΑΠΙΚΟ.

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης