"Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι"

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ) σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου θα πραγματοποιήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών με γενικό τίτλο: Ο Εαυτός μου και οι Άλλοι, για το σχολικό έτος 2021-2022, με συντονίστριες τα Στελέχη Πρόληψης του ΚΕΣΑΝ: Ειρήνη Στρατάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ, Msc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία και Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργό, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, οι οποίοι θα επιμορφωθούν από τον Δεκέμβριο 2021 έως και τον Μάρτιο 2022, συμμετέχοντας δια ζώσης σε οκτώ (8) επιμέρους βιωματικά σεμινάρια/εργαστήρια. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι υποχρεωτική και αφορά σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων/ουσων, δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις: Α) όσων δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις του ΚΕΣΑΝ σε προηγούμενα σχολικά έτη και Β) όσων υλοποιούν Προγράμματα Αγωγής Υγείας (κατά προτεραιότητα) ή άλλα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (με συναφή θεματολογία) καθώς και Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα θέματα και τις πιθανές δυσκολίες των μαθητών που σχετίζονται με την περίοδο της εφηβείας, καθώς και η εξοικείωσή τους με σύγχρονους τρόπους προσέγγισης αυτών των θεμάτων, με απώτερο στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων μαθητών.

Στόχοι του προγράμματος

Σε επίπεδο γνώσεων: Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφηβεία, όπως οι αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα πεδία της ύπαρξης, οι δυσκολίες στις σχέσεις, οι αρνητικές συμπεριφορές (π.χ. εξαρτήσεις), θέματα σεξουαλικότητας, διαφυλικές σχέσεις κ.ά. Να κατανοήσουν τις έννοιες: ομάδα, δυναμική και διεργασία της ομάδας, να γνωρίσουν τη λειτουργία και τα στάδια ζωής της ομάδας, να αναγνωρίσουν τους ρόλους που εμφανίζονται στην ομάδα και να μάθουν σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. Να γνωρίσουν μεθόδους με βάση τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιούν την Τέχνη σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν οι εκπαιδευτικοί τα συναισθήματά τους, να ενισχύσουν την ικανότητά τους για επικοινωνία, να ασκηθούν στη συνεργασία, μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, ασφάλειας, κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να αναγνωρίσουν τη  στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα, δημιουργώντας σχέσεις με τους «διαφορετικούς άλλους». Να εξοικειωθούν με τη χρήση βιωματικών τεχνικών μέσα στην ομάδα και να αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας με τα μέλη της.

Σε επίπεδο στάσεων: Να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ποικίλα εκφραστικά μέσα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές, να βλέπουν τους μαθητές ως πρόσωπα και να φροντίσουν το συναισθηματικό κλίμα της ομάδας τους. Να συνδέσουν τις προσωπικές στάσεις και συμπεριφορές με την ευθύνη τους για τη διαχείριση των προβλημάτων της εφηβείας, που σχετίζονται με όλο το φάσμα των αρνητικών συμπεριφορών – ιδιαίτερα των εξαρτήσεων - στο σχολικό περιβάλλον.

Μεθοδολογία του προγράμματος

Η μεθοδολογία των σεμιναρίων/εργαστηρίων στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου η γνώση αναδύεται μέσα από την ομάδα, με την ενεργό συμμετοχή όλων, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, την κατάθεση συναισθημάτων και σκέψεων, τη φαντασία και την πράξη. Κάθε σεμινάριο/εργαστήριο είναι μοναδικό, αφού εξελίσσεται με βάση τη διεργασία και τη δυναμική των συμμετεχόντων. Η εκπαίδευση θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούν στον κριτικό στοχασμό, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες.

Τα σεμινάρια/εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΚΕΣΑΝ (Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου, 4ος όροφος, Θέρισσος), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 07/12/2021, ώρα 17:00-19:00, με θέμα:
Εμείς και οι Έφηβοι: «Επίσκεψη στον κόσμο των εφήβων» (Αλλαγές, σχέσεις, αξίες…)

2ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 21/12/2021, ώρα 17:00-19:00, με θέμα:
Το αθέατο σύμπαν των συναισθημάτων (Αναγνώριση, αποδοχή, διαχείριση)

3ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 11/01/2022, ώρα 17:00-19:00, με θέμα:
Ζητήματα επικοινωνίας με τους εφήβους (Ρόλοι που δυσκολεύουν ή διευκολύνουν την επικοινωνία)

4ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 25/01/2022, ώρα 17:00-19:00, με θέμα: 
Χτίζοντας ταυτότητα στην εφηβεία (Στερεότυπα, ρόλοι, περιβάλλον)

5ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 08/02/2022, ώρα 17:00-19:00, με θέμα: 
Διαχείριση Συγκρούσεων

6ο Βιωματικό  Σεμινάριο: Τρίτη 22/02/2022, ώρα: 17:00-19:00, με θέμα:  
Εξαρτήσεις και εφηβεία

7ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 08/03/2022, ώρα: 17:00-19:00, με θέμα:
Ο ρόλος του σχολείου στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων

8ο Βιωματικό Σεμινάριο: Τρίτη 22/03/2022, ώρα: 17:00-19:00, με θέμα:
Ανοίγοντας κανάλια επικοινωνίας με τους έφηβους

 

Στις συναντήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία των συμμετεχόντων από τον ιό Covid-19.

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο https://forms.gle/SqvEpV3fPPB4ooVo9 έως την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσων εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και θα σταλούν στα e-mails των σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2810.333.778 και 6971.899.843 (Α. Ζαχαράτου) και 2810.333.768 (Ε. Κοντουδάκη).

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης