Πρόγραμμα: "Στα χρόνια της εφηβείας"

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου θα πραγματοποιήσουν το Πρόγραμμα  με γενικό τίτλο: Στα χρόνια της εφηβείας, σχολικό έτος 2017-2018, με συντονίστριες τα Στελέχη Πρόληψης του ΚΕΣΑΝ: Ειρήνη Στρατάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ, Msc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία και Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργό, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι πέντε (25) εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ.Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, οι οποίοι θα επιμορφωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, συμμετέχοντας σε επιμέρους βιωματικά σεμινάρια/εργαστήρια, και θα εργαστούν με ομάδες μαθητών σε αντίστοιχα θεματικά πεδία, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (κατά προτεραιότητα) ή άλλων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις όσων δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις του ΚΕΣΑΝ στο παρελθόν.
Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι υποχρεωτική και αφορά σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα θέματα και τις πιθανές δυσκολίες των μαθητών που σχετίζονται με την περίοδο της εφηβείας, καθώς και η εξοικείωσή τους με σύγχρονους τρόπους προσέγγισης αυτών των θεμάτων, με απώτερο στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων μαθητών.

Στόχοι του προγράμματος

Σε επίπεδο γνώσεων: Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφηβεία, όπως οι αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα πεδία της ύπαρξης, οι δυσκολίες στις σχέσεις, οι αρνητικές συμπεριφορές (π.χ. εξαρτήσεις), θέματα σεξουαλικότητας, διαφυλικές σχέσεις κ.ά. Να κατανοήσουν τις έννοιες: ομάδα, δυναμική και διεργασία της ομάδας, να γνωρίσουν τη λειτουργία και τα στάδια ζωής της ομάδας, να αναγνωρίσουν τους ρόλους που εμφανίζονται στην ομάδα και να μάθουν σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. Να γνωρίσουν μεθόδους με βάση τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιούν την Τέχνη σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν οι εκπαιδευτικοί τα συναισθήματά τους, να ενισχύσουν την ικανότητά τους για επικοινωνία, να ασκηθούν στη συνεργασία, μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, ασφάλειας, κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να αναγνωρίσουν τη  στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα, δημιουργώντας σχέσεις με τους «διαφορετικούς άλλους». Να εξοικειωθούν με τη χρήση βιωματικών τεχνικών μέσα στην ομάδα και να αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας με τα μέλη της.

Σε επίπεδο στάσεων: Να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ποικίλα εκφραστικά μέσα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές, να βλέπουν τους μαθητές ως πρόσωπα και να φροντίσουν το συναισθηματικό κλίμα της ομάδας τους. Να συνδέσουν τις προσωπικές στάσεις και συμπεριφορές με την ευθύνη τους για τη διαχείριση των προβλημάτων της εφηβείας, που σχετίζονται με όλο το φάσμα των αρνητικών συμπεριφορών – ιδιαίτερα των εξαρτήσεων - στο σχολικό περιβάλλον.

Μεθοδολογία του προγράμματος

Η μεθοδολογία των σεμιναρίων/εργαστηρίων στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου η γνώση αναδύεται μέσα από την ομάδα, με την ενεργό συμμετοχή όλων, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, την κατάθεση συναισθημάτων και σκέψεων, τη φαντασία και την πράξη. Κάθε σεμινάριο/εργαστήριο είναι μοναδικό, αφού εξελίσσεται με βάση τη διεργασία και τη δυναμική των συμμετεχόντων. Η εκπαίδευση θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούν στον κριτικό στοχασμό, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες.

Τα σεμινάρια/ εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΚΕΣΑΝ (Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου, 4ος όροφος, Θέρισσος), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 1ο Εισαγωγικό Βιωματικό Σεμινάριο: 03 & 04/11/2017 (10 ώρες), με θέμα: Δουλεύοντας με ομάδες μέσα στην τάξη. Πρακτικές για τη δημιουργία κλίματος αποδοχής και συνεργασίας.
    Παρασκευή 03/11/2017, ώρα 17:00-21:00 (4 ώρες) και Σάββατο 04/11/2017, ώρα 09:00-15:00 (6 ώρες).   
  • 2ο Βιωματικό Σεμινάριο: Παρασκευή 01/12/2017, ώρα 17:00-21:00 (4 ώρες), με θέμα: Στα χρόνια της εφηβείας...Αλλαγές, σχέσεις, αξίες, συναισθήματα
  • 3ο Βιωματικό Εργαστήριο: Παρασκευή 12/01/2018, ώρα 17:00-21:00 (4 ώρες), με θέμα:   Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην εφηβεία. Ο ρόλος των συναισθημάτων.
  • 4ο Βιωματικό Σεμινάριο: Παρασκευή 02/02/2018, ώρα 17:00-21:00 (4 ώρες), με θέμα:  Αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα στην εφηβεία.
  • 5ο Βιωματικό Εργαστήριο: Παρασκευή 02/03/2018, ώρα 17:00-21:00 (4 ώρες), με θέμα:  Ξεπερνώντας τα όρια: Αρνητική συμπεριφορά και εξαρτήσεις στην εφηβεία.
  • 6ο   Βιωματικό  Εργαστήριο: Παρασκευή   20/04/2018, ώρα: 17:00-21:00 (4 ώρες), με θέμα: Αλήθεια ή θάρρος; Ένα βιωματικό παιχνίδι για τις σχέσεις.

Συνολική διάρκεια: 30 ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο https://goo.gl/forms/z84WQLuCs5c9kUH42 έως και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και θα σταλούν στα e-mails των σχολείων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2810-333778 / 6971899843 (Α. Ζαχαράτου), 2810-333768 (Ε. Τσάκου).

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης