«Ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι στην εκπαιδευτική κοινότητα»

Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου (Κ.Π. ΟΚΑΝΑ), σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) - Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Ενότητας Κρήτης ΠΕ60 διοργανώνουν εκπαιδευτικό κύκλο συναντήσεων με θέμα: "Ξεκινώντας ένα νέο ταξίδι στην εκπαιδευτική κοινότητα"

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, απευθύνεται σε δεκαέξι (16) Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης, αφορά επτά (7) δίωρες συναντήσεις (κάθε 15 ημέρες), το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2021 - Ιανουάριος 2022 και η συμμετοχή των νηπιαγωγών είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.

Σκοπός:

Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας και του ρόλου του νηπιαγωγού.

Στόχοι:

 1. Σε επίπεδο γνώσεων οι νηπιαγωγοί αναμένεται να: 
 • Έρθουν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, έκφρασης και ψυχικής ενδυνάμωσης, στηριζόμενοι στις προσωπικές τους δεξιότητες - αποθέματα.
 • Αναγνωρίσουν τα θετικά τους στοιχεία, ως σημαντικά "εργαλεία" για την επαγγελματική τους ταυτότητα.
 • Αναγνωρίσουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών τους. 
 • Αναγνωρίσουν το βασικό ρόλο που έχουν τα συναισθήματα στην επικοινωνία και τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους.
 • Ευαισθητοποιηθούν για τη διαφορετικότητα, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και τη σύνδεσή τους με την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
 • Περιγράφουν τους αιτιολογικούς παράγοντες που οδηγούν σε αρνητικές συμπεριφορές και να αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο στην πρόληψη - διαχείριση τέτοιων φαινομένων.
 • Κατανοήσουν τις έννοιες: ομάδα, δυναμική και διεργασία της ομάδας, να γνωρίσουν τη λειτουργία και τα στάδια ζωής της ομάδας, να αναγνωρίσουν τους ρόλους που εμφανίζονται στην ομάδα.
 • Μάθουν σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές -μεθόδους και εργαλεία- βιωματικής μάθησης.

 

 1. Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι νηπιαγωγοί αναμένεται να: 
 • Αμφισβητούν παλιούς τρόπους επικοινωνίας.
 • Υιοθετούν μια θετική στάση σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας.
 • Αναγνωρίζουν και εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
 • Αναπτύσσουν νέες παιδαγωγικές δεξιότητες.
 • Υποκινούν και ενθαρρύνουν τους μαθητές τους στην αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας.
 • Ενισχύουν τη συνεργασία και την ομαδικότητα μέσα στην τάξη, αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.
 • Αξιοποιούν ουσιαστικούς τρόπους επικοινωνίας - συνεργασίας, μέσα σ’ ένα κλίμα σεβασμού, ασφάλειας, κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Αναγνωρίσουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους απέναντι στη διαφορετικότητα.
 • Ενισχύσουν την ικανότητα αναστοχασμού πάνω στις προσωπικές τους συναισθηματικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σήμερα, σε μία περίοδο "κρίσης", αβεβαιότητας, μεταβάσεων και αλλαγών που οι απαιτήσεις της πολιτείας από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι αυξημένες.  

 

 1. Σε επίπεδο στάσεων οι νηπιαγωγοί αναμένεται να: 
 • Ενδυναμώσουν την αυτοεκτίμησή τους.
 • Ενδυναμώσουν το ρόλο και την επαγγελματική τους ταυτότητα.
 • Ενδυναμώσουν τους δεσμούς και τις σχέσεις με τους μαθητές τους.
 • Βελτιώσουν την επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών τους.
 • Σέβονται και να αποδέχονται τις διαφορετικές απόψεις και οπτικές.
 • Αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας/προσέγγισης στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πρακτική.
 • Συνδέουν τις προσωπικές στάσεις και συμπεριφορές με την ευθύνη τους για τη διαχείριση των προβλημάτων, που σχετίζονται με όλο το φάσμα των αρνητικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον.
 • Βλέπουν τους μαθητές ως πρόσωπα και να συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος μέσα στη σχολική τάξη, το οποίο θα συμβάλλει θετικά τόσο στην αποτελεσματική μάθηση, όσο και στην ανάπτυξη/προαγωγή των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

 

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, που αποτελούν και το βασικό πυλώνα των παρεμβάσεων του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης.

Η Μεθοδολογία του προγράμματος  στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, όπου η γνώση αναδύεται μέσα από την ομάδα, με την ενεργό συμμετοχή όλων, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, την κατάθεση συναισθημάτων και σκέψεων, τη φαντασία και την πράξη. Η εκπαίδευση θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων, που αφορούν στον κριτικό στοχασμό, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες.

Συντονίστριες:

 • Ειρήνη Στρατάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης, MSc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία.
 • Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργός - Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Χρονοδιάγραμμα:

 • 1η συνάντηση: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 18:00-20:00
 • 2η συνάντηση: Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 18:00-20:00
 • 3η συνάντηση: Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 18:00-20:00
 • 4η συνάντηση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, ώρα: 18:00-20:00
 • 5η συνάντηση: Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2022, ώρα: 18:00-20:00
 • 6η συνάντηση: Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, ώρα: 18:00-20:00
 • 7η συνάντηση: Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, ώρα: 18:00-20:00

Χώρος:

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με e-mail για τον ακριβή χώρο διεξαγωγής των συναντήσεων. 

Στις συναντήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία των συμμετεχόντων από τον ιό Covid-19.

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης