Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιανουάριος 2018 - σήμερα)

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2018 έως σήμερα και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 

 • Ένα (01) Βιωματικό Εργαστήριο, διάρκειας 10 ωρών, σε δασκάλους, με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική αυτορρύθμιση στη σχολική τάξη". Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (22 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 03 ωρών, σε δασκάλους του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Χερσονήσου, με θέμα: "Αποδομούμε στερεότυπα και προκαταλήψεις για τη διαφορετικότητα. Ενισχύουμε το ομαδικό πνεύμα στη σχολική κοινότητα". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (28 άτομα).
   
 • Τρία (03) Βιωματικά Σεμινάρια, διάρκειας 04 ωρών έκαστο, σε δασκάλους του 4ου, 6ου, 17ου, 44ου και 50ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, με θέμα: "Σχολείο και οικογένεια: Πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας". Σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (72 άτομα). 
   
 • Μια (01) Ομάδα Εποπτείας και Υποστήριξης Νηπιαγωγών -Ομάδα Ομοτίμων-, 07 συναντήσεις, διάρκειας 02 ωρών έκαστη (10 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Χτίζοντας το σχολείο των ονείρων μας…". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (19 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Δυναμική της ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (25 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των συναισθημάτων". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (23 άτομα).
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Επικοινωνία, σχέσεις, αξίες στην εκπαίδευση: Ο ρόλος του δασκάλου". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (10 άτομα). ​
   
 • Συμμετοχή στις δύο (02) Ημερίδες ( και ) για τους/τις Νηπιαγωγούς και μια (01) για τους Διευθυντές της 19ης Περιφέρειας Π.Α.: Α’ Μέρος: "Προσέγγιση της Ιστορίας από τα μικρά παιδιά παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα "Μνημεία Νερού και Πέτρας", "Β’ Μέρος: "Πρόληψη και Πρώτες Βοήθειες για τους Εκπαιδευτικούς". Διοργάνωση-Συντονισμός: Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 69ης & 19ης Περιφέρειας Ν. Ρεθύμνου και Ηρακλείου, σε συνεργασία  με τους  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος" και Μεσαράς "Φαιστός(490 άτομα).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 • Ένα (01) Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Στα χρόνια της Εφηβείας", 02 συναντήσεις, διάρκειας 04 ωρών έκαστη, σε καθηγητές, με θέματα: "Αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα στην εφηβεία" και "Αλήθεια ή θάρρος; Ένα βιωματικό παιχνίδια για τις σχέσεις". Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (21 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, σε εκπαιδευτικούς, διάρκειας 04 ωρών, με θέμα: "Αλκοόλ και έφηβοι. Δυναμική της Ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη". Σε συνεργασία με το Σύλλογο Στήριξης Εξαρτημένων από το Αλκοόλ "Η Επιστροφή" (15 άτομα). 
   
 • Μια (01) Ενημερωτική Συνάντηση σε διευθυντές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα "Παρεμβάσεις Πρόληψης «Αλκοόλ και Νέοι»", που συντονίζει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (75 άτομα). 

Στόχος των δράσεων ήταν η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών στην εργασία με ομάδες, τη διεργασία, τη δυναμική, τα στάδια λειτουργίας, τους ρόλους, τις δυσκολίες και κυρίως η κατανόηση των πλεονεκτημάτων αυτού του τρόπου δουλειάς στην εφαρμογή - υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Οι συναντήσεις διεξάγονταν σε συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και τους Υπεύθυνους των Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με ολιγομελείς ομάδες 25 - 30 εκπαιδευτικών.

Η εκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθείται στις συναντήσεις εκπαιδευτικών στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων και δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης.

Πρόκειται, δηλαδή, για μάθηση κατά την οποία ο συμμετέχων εμπλέκεται άμεσα στη μελετώμενη πραγματικότητα, οικειοποιούμενος τη γνώση μέσω της εμπειρίας κι αναζητώντας προσωπικό νόημα σ’ αυτήν τη διαδικασία. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα και η κινητοποίησή του για ενεργό συμμετοχή. Έτσι, θα ανταλλάξει συναισθήματα, γνώσεις κι εμπειρίες και μέσω κριτικού στοχασμού θα επανεξετάσει - τροποποιήσει εσφαλμένες πεποιθήσεις, ώστε να προσαρμοσθεί ευκολότερα σε νέα δεδομένα.

Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, ανταποκρίνεται, στην ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας των συμμετεχόντων και όχι μόνο της νοητικής τους βελτίωσης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής, καθώς ρόλος του συντονιστή σε αυτήν τη διεργασία είναι να προάγει την αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή, την πορεία προς τη γνώση.

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης