Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ιανουάριος 2018 - Δεκέμβριος 2018)

Σύμφωνα με τον κατατεθειμένο και εγκεκριμένο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προγραμματισμό του ΚΕ.Σ.Α.Ν. ως Αστική Εταιρεία, οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2018 έως Δεκέμβριος 2018 και είχαν πλαίσιο τη Σχολική Κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούν: 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 

 • Ένα (01) Βιωματικό Εργαστήριο, διάρκειας 10 ωρών, σε δασκάλους, με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική αυτορρύθμιση στη σχολική τάξη". Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (22 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 03 ωρών, σε δασκάλους του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Χερσονήσου, με θέμα: "Αποδομούμε στερεότυπα και προκαταλήψεις για τη διαφορετικότητα. Ενισχύουμε το ομαδικό πνεύμα στη σχολική κοινότητα". Σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (28 άτομα).
   
 • Τρία (03) Βιωματικά Σεμινάρια, διάρκειας 04 ωρών έκαστο, σε δασκάλους του 4ου, 6ου, 17ου, 44ου και 50ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, με θέμα: "Σχολείο και οικογένεια: Πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας". Σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (72 άτομα). 
   
 • Μια (01) Ομάδα Εποπτείας και Υποστήριξης Νηπιαγωγών -Ομάδα Ομοτίμων-, 07 συναντήσεις, διάρκειας 02 ωρών έκαστη (10 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Χτίζοντας το σχολείο των ονείρων μας…". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (19 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Δυναμική της ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (25 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των συναισθημάτων". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (23 άτομα).
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, διάρκειας 04 ωρών, σε δασκάλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με θέμα: "Επικοινωνία, σχέσεις, αξίες στην εκπαίδευση: Ο ρόλος του δασκάλου". Σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους της 5ης και 9ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (10 άτομα). ​
   
 • Συμμετοχή στις δύο (02) Ημερίδες ( και ) για τους/τις Νηπιαγωγούς και μια (01) για τους Διευθυντές της 19ης Περιφέρειας Π.Α.: Α’ Μέρος: "Προσέγγιση της Ιστορίας από τα μικρά παιδιά παρουσιάζοντας το Πρόγραμμα "Μνημεία Νερού και Πέτρας", "Β’ Μέρος: "Πρόληψη και Πρώτες Βοήθειες για τους Εκπαιδευτικούς". Διοργάνωση-Συντονισμός: Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 69ης & 19ης Περιφέρειας Ν. Ρεθύμνου και Ηρακλείου, σε συνεργασία  με τους  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου "Δομήνικος Θεοτοκόπουλος" και Μεσαράς "Φαιστός(490 άτομα).
   
 • Μια (01) Ομάδα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 03 συναντήσεις, διάρκειας 02 ωρών εκάστη, σε δασκάλους του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου (16 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, σε δασκάλους, με θέμα: "Ενισχύοντας τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών". Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (19 άτομα). 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 • Ένα (01) Επιμορφωτικό Σεμινάριο "Στα χρόνια της Εφηβείας", 02 συναντήσεις, διάρκειας 04 ωρών έκαστη, σε καθηγητές, με θέματα: "Αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα στην εφηβεία" και "Αλήθεια ή θάρρος; Ένα βιωματικό παιχνίδι για τις σχέσεις". Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (21 άτομα). 
   
 • Ένα (01) Βιωματικό Σεμινάριο, σε εκπαιδευτικούς, διάρκειας 04 ωρών, με θέμα: "Αλκοόλ και έφηβοι. Δυναμική της Ομάδας: Βασικές αρχές και ζητήματα της εργασίας με ομάδες μέσα στην τάξη". Σε συνεργασία με το Σύλλογο Στήριξης Εξαρτημένων από το Αλκοόλ "Η Επιστροφή" (15 άτομα). 
   
 • Μια (01) Ενημερωτική Συνάντηση σε διευθυντές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το πρόγραμμα "Παρεμβάσεις Πρόληψης «Αλκοόλ και Νέοι»", που συντονίζει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (75 άτομα). 
   
 • Ένας (01) κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων "Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις", 03 σεμινάρια, διάρκειας 04 ωρών έκαστο, σε καθηγητές, με θέματα:
  1) "Φωνές μιας πολυκατοικίας: Ένα εργαστήριο για τη βία" (12 άτομα) 
  2) "Διαζύγιο και άλλες οικογενειακές ιστορίες …χωρίς λόγια" (17 άτομα) 
  3) "Κοινωνικές και ηθικές αξίες: Διαχρονικά ζητήματα και σύγχρονες οπτικές" (09 άτομα) 
  Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου (γενικό σύνολο: 38 άτομα).

Νέα - Ανακοινώσεις

Βρείτε μας στο facebook

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter του ΚΕΣΑΝ.

* Τα στοιχεία που δίνετε θα κρατηθούν αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να δοθούν σε τρίτους για κανένα λόγο. Τo email εγγραφής σας πρέπει να αντιστοιχεί σε αληθινό email.Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή.

σχεδιαση - υλοποιηση : δημος Ηρακλειου - τμημα πληροφορικης - γραφειο ηλεκτρονικης διακυβερνησης